Konkurs papieski

123

18 maja 2020 roku przypada 100. rocznica urodzin papieża Jana Pawła II, przez
wielu uważanego za największego z Polaków. Jak to było?

Ojciec Święty Jan Paweł II gościł w Toruniu 7 czerwca 1999 roku. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach miasta.
Śmigłowiec z Ojcem Świętym Janem Pawłem II wylądował na płycie toruńskiego lotniska o godzinie 13.35. Papieża przywitali przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i kościelnych, m.in. Marszałek Senatu RP prof. Alicja Grześkowiak, ówczesny prezydent Torunia Wojciech Grochowski i ksiądz biskup Andrzej Suski.

Przytoczmy parę jakże ważnych słów , które padły podczas wizyty Ojca Świętego

Tak pozdrawiał Ojciec Święty Toruń:
Pozdrawiam bliski mojemu sercu Toruń i piękne Pomorze Nadwiślańskie. Cieszę się, że mogłem przybyć do waszego miasta, które sławą okrył Mikołaj Kopernik - mówił Jan Paweł II na toruńskim lotnisku 7 czerwca 1999 r. Dokładnie 21 lat temu słuchało go 300 tys. osób. Składam Bogu dzięki za to, że dane mi jest dzisiaj nawiedzić młodą diecezję toruńską i wspólnie z wami wielbić najświętsze Serce Zbawiciela – mówił Ojciec Święty do zgromadzonych i zaraz dostał burzę braw. – Z radością dziękuję Bożej Opatrzności za dar nowego błogosławionego, kapłana i męczennika Stefana Wincentego Frelichowskiego, heroicznego świadka miłości pasterskiej. Mówił wśród owacji:
Cieszę się, że mogłem przybyć do waszego miasta, które sławą okrył jeden z największych astronomów świata Mikołaj Kopernik. Znany też jest Toruń z podejmowanych w ciągu dziejów wysiłków na rzecz pokoju. To właśnie tutaj doszło do dwukrotnego zawarcia traktatów pokojowych, które otrzymały w historii nazwę pokoju toruńskiego. W tym mieście miało również miejsce spotkanie przedstawicieli, katolików, luteranów i kalwinistów z całej Europy, które otrzymało nazwę Colloquium Charitativum, czyli „rozmowa braterska”.
Jan Paweł II gorąco apelował w Toruniu o pokój, „na tej ziemi, która doświadczyła w swojej historii tragicznych skutków braku pokoju”. – Niech wołanie o pokój z tego miejsca dotrze do wszystkich na całym świecie! – mówił Papież. – Pokój jest możliwy, pokój jest konieczny, pokój jest pierwszą powinnością wszystkich.
Jan Paweł II odwiedził katedrę św. Janów, czego nie było w oficjalnym programie wizyty w Toruniu. Ojciec Święty pomodlił się najpierw na klęczniku, a potem dokładnie obejrzał całą kaplicę kopernikańską, w której stoi gotycka brązowa chrzcielnica w formie kielicha na kamiennym trzonie. Tu przed wiekami został ochrzczony wielki toruński astronom. Na pamiątkę pobytu Jan Paweł II zostawił w katedrze kielich, który na stopce ma sygnaturkę z herbem papieskim.
My jako toruńczycy  wspominamy rok 1999 i jego wizytę w Toruniu i okolicach.
Minęło już prawie 21 lat, a wzruszające słowa oraz uroczysta msza święta wciąż znajdują miejsce w naszej  pamięci .

Z tej okazji Centrum Kultury Zamek Krzyżacki   przygotował  wirtualny konkurs plastyczny pn.
„Peregrynacja św Jana Pawła II po Polsce – stacja Toruń”.
Szczegóły i regulamin konkursu tutaj.
Z powodu zagrożenia epidemicznego konkurs  odbędzie się w przestrzeni online.

JoomSpirit