Zapytanie ofertowe z 13.07.2017r.

Centrum Kultury Zamek Krzyżacki zaprasza do składania ofert:

Projekt „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II’.

FE Infrastruktura i SrodowiskoUE EFRR

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 w ramach Działania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Kliknij aby powiększyść obrazy z treścią zapytania:

Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 3 - Program konserwatorski prac

Wynik postępowania

JoomSpirit