Zapytanie ofertowe - aktualizacja kosztorysów - 3.07.2017r.

„Prace konserwatorskie Zamku Krzyżackiego”, w ramach projektu „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II’.

Zamówienie: wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich  i  programów prac konserwatorskich

FE Infrastruktura i SrodowiskoUE EFRR

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 w ramach Działania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Dokumenty do pobrania:

1 - Zapytanie ofertowe - aktualizacje 3.07.2017
2 - Formularz oferty 3.07.2017
3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Wynik postępowania

JoomSpirit