DOFINANSOWANIE MKiDN

 

Nazwa programu: Dziedzictwo Kulturowe

Priorytet 1: Ochrona zabytków

Nazwa zadania: „Toruń, zamek krzyżacki (XIII w.): konserwacja murów i remont nawierzchni podzamcza górnego”

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń

 

W dniu 24 czerwca 2014 roku została podpisana umowa pomiędzy Centrum Kultury Zamek Krzyżacki a Gminą Miasta Toruń na dofinansowanie inwestycji.

W dniu 2 lipca 2014 roku została podpisana umowa z wyłonionym wykonawcą inwestycji pn. „ Toruń zamek krzyżacki (XIII w.): konserwacja murów i remont nawierzchni podzmacza górnego”.

Z dniem 11 sierpnia 2014 roku została podpisana umowa o dofinansowanie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 150 000,00 zł. Inwestycja jest prowadzona zgodnie z planem i zgodnie z wytycznymi MKiDN.

 

                herb torunia - miasto torun                                                                                  

Accessibility

JoomSpirit