KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA  INFORMACYJNA


Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z  RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Kultury Zamek Krzyżacki, ul. Przedzamcze 3, 87-100 Toruń, tel. 56 621 08 89, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach i zakresie związanym z funkcjonowaniem Centrum Kultury Zamek Krzyżacki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3) odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
1/osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
2/ podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych - podmioty przetwarzające na mocy umowy powierzenia;
3/ instytucje, które realizują ustawowe obowiązki ( w szczególności policja, organy kontrolujące).

4) Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa, do momentu ustania celu ich przetwarzania. Po ustaniu celu przetwarzania zostaną usunięte elektronicznie lub fizycznie zlikwidowane w sposób zabezpieczający ich upublicznienie. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały formie zautomatyzowanego przetwarzania danych.

5) posiadacie Państwo prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6) macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7) podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jeśli  jest warunkiem zawarcia umowy, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora będzie skutkować  niezawarciem umowy.

8) Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu), ani nie będą przetwarzane w innym celu niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

9) Państwa dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

10) Wszelkie Państwa uwagi  na temat przetwarzania udostępnionych Administratorowi danych osobowych prosimy kierować pisemnie na adres Administratora albo  pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Accessibility

JoomSpirit