TORUŃ - HANZA NAD WISŁĄ

W dniu 30 września 2010 roku Gmina Miasta Toruń podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn: „Toruń – Hanza nad Wisłą”. Wartość całkowita projektu wyniosła 23 933 790,00 złotych, a kwota dofinansowania 12 520 000,00 złotych.

Projekt został zakwalifikowany do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy (Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.4). W wyniku działania 6.4 PO IG stworzono konkurencyjny i innowacyjny produkt turystyczny o charakterze unikatowym i ponadregionalnym, przy jednoczesnym zachowaniu chłonności terenów turystycznych i ich pojemności turystycznej. Wsparciem objęto projekty o największym znaczeniu, w szczególności takich, które przyczynią się do wzrostu atrakcyjności kraju w świetle przygotowań do organizacji ME w Piłce Nożnej EURO 2012.

Projekt zrealizowano w partnerstwie z Lokalną Organizacją Turystyczną „Ligą Polskich Miast i Miejsc UNESCO”.

W efekcie projektu przeprowadzono wiele inwestycji, które kompleksowo przyczyniły się do powstania produktu turystycznego związanego z dawną historią miasta Torunia i jego rolą w ówczesnej Europie. W ramach inwestycji wykonano modernizację Ratusza Staromiejskiego, zagospodarowanie ul. Szerokiej jako przestrzeni publicznej oraz osi łączącej Stare i Nowe Miasto, ustawiono na Rynku Nowomiejskim figurę przekupki z wagą, modernizację kompleksu budynków Domu Eskenów oraz realizację prezentacji 3D Torunia średniowiecznego, a także Torunia jako miasta należącego do Związku Hanzy.

W ramach zadania: „Zamek krzyżacki – konserwacja, rewitalizacja i zagospodarowanie turystyczne” zrealizowano multimedialny, wieczorny spektakl typu „światło i dźwięk” pt. „Komturia”, opowiadający historię założenia miasta, przybycia zakonu krzyżackiego i budowy zamku, a także powstania antykrzyżackiego i zniszczenia komturskiej budowli. Ponadto powstały: stała iluminacja w obszarze dziedzińca zamkowego, ścieżka turystyczna z przewodnikiem multimedialnym i podświetlanymi tablicami z opisem historii Torunia, zakonu krzyżackiego, detalu architektonicznego, instalacja podgrzewania podłogowego, alarm i monitoring. Zrealizowano także prace konserwatorskie, polegające na oczyszczeniu, usunięciu starej niesprawnej izolacji murów i stropów piwnicznych, przelicowaniu pewnych partii murów oraz ich uzupełnieniu i fugowaniu oraz zaimpregnowaniu, uporządkowaniu terenu zamku głównego.

Dodatkowo, w ramach projektu powstała sieć infomatów oraz multimedialnych paneli informacyjnych oraz wykonano nowe stoiska kwiatowe w okolicy Ratusza Staromiejskiego.

Modernizacja i zagospodarowanie ulic Zespołu Staromiejskiego przyczyniła się do zwiększenia ruchu turystycznego. Walory historyczne i kulturowe wyeksponowano m.in. przy wykorzystaniu stereoskopowych prezentacji, co w powiązaniu z innymi przedsięwzięciami w ramach projektu zwiększy to potencjał turystyczny miasta i promocję unikatowego zespołu zabytków gotyckich.

Cel ogólny projektu tzn. wykreowanie nowej atrakcji turystycznej na bazie – promowanej dotychczas z powodzeniem – dawnej historii Torunia – został osiagnięty. Toruń jest jednym z najbardziej znanych w Europie polskich ośrodków turystyki kulturowej. Sukcesywne zwiększanie oferty poprzez lansowanie nowych – w powiązaniu z istniejącymi produktami i markami – rozpoznawalnych w Europie produktów turystycznych tworzy komplementarną, różnorodną całość.

Grupą docelową, do której skierowano rezultaty projektu są turyści polscy, a w szczególności turyści zagraniczni z uwagi na termin zakończenia inwestycji i czas odbywających się Mistrzostw EURO. Grupa ta, wg wyżej wskazanych badań, deklarując znajomość charakterystycznych dla Torunia elementów, w najmniejszym procencie nie kojarzy miasta z dawnymi tradycjami morskim, ani nawet z Wisłą.

Celami szczegółowymi projektu są:

·         ożywienie w świadomości społecznej dawnej funkcji handlowej miasta, która była podwaliną średniowiecznego rozkwitu i której zawdzięczamy aktualną wartość dziedzictwa kulturowego,

·         podkreślenie unikatowości i ponadregionalności produktu,

·         wyeksponowanie walorów kulturalnych i edukacyjnych Zespołu Staromiejskiego w kontekście przynależności do Hanzy,

·         podwyższenie standardu obiektów i bezpieczeństwa zwiedzających.

Realizację rzeczową projektu zakończono z dniem 31.12.2011 roku.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego "Dotacje na innowacje"

Accessibility

JoomSpirit