Zapytanie ofertowe - nadzór inwestorski - 8.12.2017r.

Zapytanie ofertowe na usługę nadzoru inwestorskiego nad pracami realizowanymi w toku
zadania pn.:

„Prace konserwatorskie Zamku Krzyżackiego”, w ramach projektu „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II’.

FE Infrastruktura i SrodowiskoUE EFRR

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 w ramach Działania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Dokumenty do pobrania:

1 - Zapytanie ofertowe - nadzór inwestorski 8.12.2017
2 - Formularz oferty nadzór inwestorski 8.12.2017
3 - Nadzór inwestorski
4 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Wynik postępowania

Accessibility

JoomSpirit